Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL \- 3657 C \- w stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość dużych, szarych wydzieleń oraz rzadzizny przebiegające po tych wydzieleniach. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną materiału lanego. Twardość\: 158 HV0,15. Próbka CL \- 3657 D \- w stanie nie trawionym obserwuje się bardzo dużą ilość wy­dzieleń punktowych, niezidentyfikowanych o rozłożeniu równomiernym. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną materiału lanego. Twardość\: 158 HV0,15"]

Number of results: 1

Items per page:

sword (Trzesieka) - metallographic analysis V Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information