Filters
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL\-65 B. W stanie nietrawionym wtrąceń niemetaliczynch nie obserwuje się. Widoczna jest niewielka ilość drobnych porów. Po wytrawieniu obserwuje się budowę krystaliczną z liniami poślizgów, liniami bliźniaków i bliźniakami, oraz figarami trawienia. Bliźniaków nie pokazano na zdjęciu. Twardość\: 113 HV 0,1"]

Number of results: 1

Items per page:

axe (Tarnówka) - metallographic analysis unetice culture

Artifact

This page uses 'cookies'. More information