Filters
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL\-64 A. W stanie nie trawionym widoczna niewielka ilość porów powstałych na skutek wykruszenia wtrąceń niemetalicznych. W stanie nietrawionym zaobserwowano strukturę krystaliczną a nielicznymi liniami bliźniaków i bliźniakami, figury trawienia. Twardość\: 102 HV 0,1"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information