Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Other names = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko \: dokumentacja terenowa \- rysunki"]

Number of results: 707

Items per page:

KZG, V 14 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 A, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 A, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, profil W średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, profil N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, profil E średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 9 C, profil S średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, groby 1-88, 2-88, 3-88, 4-88 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, plan archeologiczny wykopu, groby 1-92, 2-92, 3-92, 5-92, 6-92 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, plan archeologiczny wykopu, groby 1-92, 2-92, 3-92, 5-92, 6-92 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A, plan archeologiczny wykopu, grób 5-92 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, groby 2-92, 3-92, 5-92 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 A B, profil archeologiczny wschodni wykopu, grób 5-92 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A C, plan archeologiczny wykopu, grób 3-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, 501 A, plan archeologiczny wykopu, grób 3-88 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 A C, plan archeologiczny paleniska nr 1 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 D, profil paleniska 2/58 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 D, plan (dwa plany) paleniska 2/58 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 D, plan paleniska 2/58 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 B D, profil N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 D, profil paleniska 1/58 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 B D, profil S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 A C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 20 B, profil archeologiczny spalonych konstrukcji drewnianych średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information