Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object type = "profil archeologiczny"]

Number of results: 199

items per page

KZG, V 14 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 A, profil archeologiczny N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 96 C, IV 96 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 96 C, IV 96 A, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 99 C, IV 99 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 98 C, IV 98 A, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 B, profil archeologiczny północno-zachodni średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 95 C D, 96 C D, 97 C D, 98 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 700 D, profil archeologiczny paleniska średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 B, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 700 D, profil archeologiczny (dwa paleniska) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 600 B, 700 B D, 800 D, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 700 B, 800 D, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 496 B, 596 D, 597 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 97 AB, 98 AB, 99 A, profil archeologiczny SE wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 99 A, profil archeologiczny NW wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, IV 299 A C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E w „prezbiterium” kościoła „A” (dolna część wkopu ekipy K. Dąbrowskiego profil E, z oznaczeniem miejsca znalezienia plakietki z brązu) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 16 B D, 21 B, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information