Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, konstrukcje drewniane\; warstwa\: 041 – belka poprzeczna, najbardziej na wschód wysunięta część konstrukcji wału\; 042 – ostrokół\; 049 – fragment konstrukcji wału w układzie poprzecznym \(N\-S i W\-E\)"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 702 AC, plan archeologiczny wykopu, konstrukcje drewniane średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information