Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, cmentarz \(grób 20\/58\) – warstwy\: 025 – cięcie jamy grobowej grobu 20\/58, 026 – obstawa kamienna grobu 20\/58, 027 – wypełnisko \+ pochówek ze szkieletem 20\/58"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 201 C, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 20/58) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information