Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:5\; plan i profil jamy posłupowej – warstwy\: 44 – szara ziemia\; 150 – cięcie jamy\; 151 – zbutwiała kora barwy ciemnobrązowej do ciemnoszarej\; 152 \(wydzielono trzy części\) – piaski pylaste, barwa ciemnoszaro\-brunatna o charakterze nasypowym, konsystencji dość zwartej, domieszki organiczne, okruchy węgla drzewnego"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny wykopu i jamy posłupowej średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information