Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:5\; plan i profil archeologiczny – warstwy\: 50 – piaski pylaste szarobrązowe, charakter nasypowy, mało zwarte, domieszki organiczne, okruchy węgla drzewnego\; 51 – fragmenty elementów konstrukcyjnych, ślady węgla, płaty materiału ilastego o różnym stopniu przepalenia od barwy ciemnobrązowej do ceglasto\-czerwonej\; 80 – wkładka piasków pylastych biało\-żółtawych"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

This page uses 'cookies'. More information