Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20 \(wycinek w 1\:10\)\: plan wykopu – warstwy\: 7 – posadzka wapienna\; 9 – warstwa okrzesków wapiennych\; 10 – glina\; oznaczenia – kamienie, skupisko ceramiki, fragment rogu, polepa \(pomarańczowa\)"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information