Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil północno\-wschodni wykopu – warstwy\: 01 – humus \(ziemia orna\)\; 03 – jasnobrązowa, piaszczysta\; 04 – pomarańczowa\; 05 – ciemno\-brunatna z polepą\; 06 – jasnożółty piasek\; 07 – ciemna z węglami, smugami przepalonego drewna\; 08 – żółty piasek\; 09 – brunatna z węglami\; 010 – szara z grudkami polepy\; 011 – czarna, przepalona, z polepą i węglami drzewnymi\; 012 brunatno\-szara – część wypełniska wkopu 015\; 013 – ciemno\-brązowa część wypełniska wkopu 015\; 014 – brunatno\-szara z polepa i kamieniami, część wypełniska wkopu 015\; 015 – zagłębienie – cięcie na ćwiartce 99A\; 016 – jasnobrązowa ziemia\; 018 – pomarańczowo\-żółta gliniasta z żelazistymi naciekami\; 019 – niebieskawe mułki i iły\; 020 – szarożółta, piaszczysta\; 021 – szaro\-brązowa \(dropiata\)\; 028 – jasne piaski\; 029 – szara ziemia z węglami\; 030 – bruk kamienny z fragmentami cegieł „palcówek”\; 031 – żółty piasek – nasyp nad warstwą 032\; 032 – konstrukcje drewniano\-kamienne\; 033 – ciemnoszara ziemia\; 034 – żółto\-szare piaski"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 97 AB, 98 AB, 99 A, profil archeologiczny NE wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information