Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szara ziemia, 03 – przepalona, czarna ziemia, 04 – fragmenty przepalonego drewna z pomarańczową glinką, 05 – cięcie wkopu, 06 – kamienie na stropie wkopu 05, 07 – czarna, przepalona ziemia\- wypełnisko 05, 08 – przepalone drewno 05 i kamienie 021 w czarnej ziemi – spąg 05, 09 – szarobrązowa ziemia, 010 – węgle drzewne i polepa, 011 – brązowoszara ziemia, 012 – „cięcie” zagłębienia, 013 – szara ziemia\- wypełnisko 012, 014 – ciemnoszara ziemia\- wypełnisko 012, 015 – brunatnoszara ziemia\- wypełnisko 012, 016 – fragmenty przepalonego drewna i kamienie w 012, 017 – ciemnobrunatna ziemia w spągu 012, 018 – żółtobrązowa ziemia z żelazistymi naciekami, 019 – pomarańczowa glina, 020 – piasek calcowy i niebieskawy ił, 021 – konstrukcje kamienne"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 16 B D, 21 B, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information