Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny W wykopu\; warstwy\: 01 – humus\; 02 – ciemnoszara ziemia z węglami\; 05 – szarobrązowa ziemia\; 06 – pomarańczowa glina\; 07 – brunatnoszara ziemia z kamieniami\; 08 – żółty piasek\; 09 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli drzewnych\; 017 – cięcie wkopu\; 018 – żółtobrązowa ziemia \- zasypisko wkopu 017"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 501 AB, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information