Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – brunatna ziemia\- wypełnisko 07, 03 – ciemnoszara – wypełnisko 07, 04 – brunatno\-czarna – wypełnisko 07, 05 – ciemnoszara¬\- wypełnisko 07, 06 – ciemnoszara\- wypełnisko 07, 07 – cięcie wkopu, 08 – wypełnisko 09, 09 – cięcie wkopu, 010 – jasnobrązowa ziemia, 011 – ciemnobrunatna ziemia z węglami, 012 – jasnobrunatna z kamieniami, 013 – szara ziemia z kamieniami, 014 – jasnobrązowa, 015 – szara ziemia – wypełnisko 067, 016 – ciemnoszara ziemia, 017 – okrzeski z zaprawą, 018 – jasnożółty piasek, 020 – ciemnobrunatna – wypełnisko 07, 021 – jasnoszara ziemia z wkładkami piasku, 022 – szara ziemia z licznymi węglami, 023 – szarożółty piasek, 024 – szara ziemia z węglami, 025 – warstwa kamieni średniej wielkości, 026 – brązowa, gliniasta z przepalonym drewnem w spągu, 027 – szara ziemia – wypełnisko 028, 028 – cięcie wkopu, 029 – szara ziemia – wypełnisko 030, 030 – cięcie wkopu, 031 – szara ziemia\- wypełnisko 032, 032 – cięcie wkopu, 033 – jasnobrązowa ziemia z fragmentami kości – wypełnisko 034, 034 – cięcie wkopu, 035 – brązowoszara ziemia z kamieniami, 036 – brązowa i pomarańczowożółta ziemia z uwarstwieniami i kamieniami, 037 – brązowa ziemia z gliną, piaskiem i kamieniami, 038 – skupisko dużych kamieni we wkopie 039, 039 – cięcie wkopu, 040 – szarożółte piaski warstwowane, 041 – szara ziemia z kamieniami i zbutwiałym drewnem, 042 – pomarańczowa glina z dużymi kamieniami i zbutwiałym drewnem, 043 – konstrukcje drewniane w ciemnobrązowej ziemi, 049 – ciemnoszara ziemia – wypełnisko grobu 15\/60, 050 – szkielet z grobu 15\/60, 051 – cięcie grobu 15\/60, 067 – wkop grobowy w NE części działki"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 D, 15 C D, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information