Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 023 – ciemnoszaro\-brunatna ziemia z kamieniami, 029 – drobne kamienie w szarożółtym piasku, 037 – kamienie w szarej ziemi, 038 – cięcie wkopu, 041 – brunatna ziemia z węgielkami, 042 – żółty piasek, 043 – ciemnoszara ziemia, 044 – ciemnobrunatna zbita glina, 045 – szara ziemia, 046 – liczne drobne kamienie nad fundamentem empory, 047 – szarożółty piasek, 048 – szarożółta ziemia z kamieniami – wypełnisko 038, 057 – zaprawa murarska z kamieniami, 183 – fundament empory"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information