Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 023 – ciemnobrunatno\-szara ziemia z kamieniami, 029 – drobne kamienie w szarożółtym piasku, 032 – przepalona glina, 034 – ciemnoszaro\-brunatna ziemia, 049 – żółty piasek z kamieniami, 050 – ciemnoszara ziemia z kamieniami, 051 – wkładka jasnego piasku, 052 – kamienie w żółtoszarej ziemi, 053 – jasnobrunatna ziemia, 054 – czarna, przepalona ziemia, 055 – brunatnożółta ziemia, 056 – szarożółty piasek – wypełnisko wkopu pod emporę, 183 – fundament empory"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information