Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil W wykopu – warstwy\: 1 – humus\; 1b – szarożółta ziemia piaszczysta z grudkami wapnia i węglami drzewnymi\; 3 – szarobrunatna ziemia\; 6 – brunatno\-żółtawa ziemia pod warstwą kamieni\; 7 – warstwa kamieni"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 B, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information