Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na gł. 103,44\-103,94 m n.p.m.\; świadek E\; warstwa 17 – szaro\-żółtawa ziemia między dwoma poziomami konstrukcji"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 9 C, plan warstwy 17, świadek E średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information