Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na głębokości 104,98\-104,54 m n.p.m.\; warstwy\: 4 – szarobrązowa ziemia z nielicznymi kamieniami i węglami drzewnymi\; 5 – żółtoszara plamista warstwa gliniastego piasku z nielicznymi kamieniami\; 10 – skupisko kamieni w szarej ziemi sypkiej piaszczystej"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 12 D, plan warstwy 4 i 5 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information