Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu – warstwy\: 8 – skupisko luźnych kamieni\; 9 – szarobrunatna ziemia, miejscami przyczerniona, w stropie plamy przepalonej polepy i popiołu\; 10 – zbity, jasnożółty piasek z grudkami polepy i gliny"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information