Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu – warstwy\: 05 – czarna ziemia\- wypełnisko 06\; 06 – cięcie jamy 1\/65\; 08 – szarobrunatna ziemia z węglami\; 09 – brązowo\-brunatna ziemia z węglami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 4 A, plan wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information