Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 05 – cięcie wkopu, 07 – czarna ziemia – wypełnisko 05, 018 – ciemnobrązowo\-żółta ziemia, 021 – konstrukcje kamienne"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 16 C D, 21 A B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information