Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 020 – niebieskawy ił, 022 – pale wbite pionowo we wkopie 05, 024 – brązowa ziemia, 025 – konstrukcje drewniane poza zasięgiem 022"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 16 C D, 21 A B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information