Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 018 – żółtoszaro\-brązowa ziemia, 020 – piasek calcowy i ił, 021 – konstrukcje kamienne, 022 – pale wbite pionowo, 023 – zielonkawa ziemia w obrębie 022, 025 – konstrukcje drewniane"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 16 C D, 21 A B, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information