Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu \(budynek 1\/62\) – warstwy\: 03 – brunatno\-czarna ziemia, 020 – szara i żółtoszara ziemia, 021 – cięcie budynku 1\/62, 022 – kamienie w spągu 023, 023 – czarna przepalona ziemia\- wypełnisko 021, 035 – brązowa ziemia\- wypełnisko jamy 074, 036 – kamienie w palenisku 073, 037 – przepalona glina w palenisku 073, 038 – warstwa spalenizny w palenisku 073, 039 – żółtopomarańczowy piasek\- wypełnisko 021, 045\-050 – „przekładaniec” szarej ziemi i żółtego piasku, 059 – szarobrunatna ziemia na zewnątrz budynku 1\/62, 061 – przepalona glina z dużą ilością węgli w budynku 1\/62, 062 – kamienie w spągu 035, 063 – zbutwiałe drewno, 064 – przepalone drewno, 066 – cięcie słupa prostokątnego, 067 – brunatna ziemia i zbutwiałe drewno\- wypełnisko 066, 073 – palenisko w budynku 1\/62, 053 – żółtozielonkawe piaski calcowe"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 498 B, 499 A C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information