Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu, plan łożyska cieku, profile archeologiczne przekrojów dodatkowych \(1,2,3\) oraz rzutów i profili słupków \(wypełniska 175, 174, 178, 177, 173,170,169, 168, 167, 166,164, 165, 162, 163,154, 181, 180, 179, 171\) oraz słupa o rzucie prostokątnym 150\-152"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 CD, 14 AB, plan archeologiczny (szkic) wykopu, profile słupków średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information