Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny jamy – warstwa\: 19 – poziom IV – zgliniona ziemia ciemnoszara ze śladami zielonej gliny i węglami drzewnymi"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu (jama) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information