Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20, 1\:10\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu \(z planikami i profilami poszczególnych jam posłupowych\) – warstwy\: 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 44 – rozłożona deska pozioma, 44a – cięcie, 44b – zagłębienie z dużą ilością spalenizny, 45 – wypełnisko jamy 45a, 45a – jama posłupowa, 46 – wypełnisko jamy posłupowej, 46a – cięcie jamy posłupowej, 47 – wypełnisko jamy posłupowej, 47a – cięcie jamy posłupowej, 48 – wypełnisko jamy posłupowej, 48a – cięcie jamy posłupowej, 49 – wypełnisko jamy posłupowej, 49a – cięcie jamy posłupowej, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information