Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil zachodni wykopu po linii A\-B – warstwy\: 31 –osuwisko, żółtoszaro\-brunatna ziemia, z okruchami węgla drzewnego,\; 32 – osuwisko, żółtoszaro\-brunatno\-kremowa, dość sypka, twarda ziemia, z okruchami węgla drzewnego 35 – osuwisko, jasnożółta, nieco beżowo\-zielona ziemia, z widocznymi strugami sedymentacji letniej, drobno\- i średnioziarnisty piasek z okruchami węgla drzewnego"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 CD, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information