Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 1 – zasypisko po badaniach 1958\-1965, 3 – wypełnisko wkopu 4, 3d – wypełnisko jamy 4d, 4 – cięcie wkopu, 4d – cięcie jamy, 5 – drobnoziarniste jasne piaski z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowawe, warstwa wegetacyjna, 10 – szary, gliniasty piasek, warstwa nasypowa, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, spoiste w dolnej partii – plażowe, pylaste, 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”, 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”, 17 – wypełnisko wkopu fundamentowego, 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 59 – ciemne piaski pylaste, 164 – jasnoszare piaski pylaste, 346 – ciemne piaski ilaste – wypełnisko zagłębienia, 347 – konstrukcje drewniano\-kamienne, 516 – południowa ława fundamentowa"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 C D, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information