Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu – warstwy\: 25 – osuwisko szaro\-brunatnej, dość sypkiej, umiarkowanie twardej, grudkowatej ziemi, zawierającej fragmenty okrzesków\; 27,28 – osuwisko, szarobrunatna, dość sypka, umiarkowanie twarda ziemia, zawierająca fragmenty okrzesków i zbutwiałego drewna\; 29 – osuwisko, szarobrunatno\-żółta, dość sypka, ziemia, zawierająca fragmenty okrzesków i fragmenty spalonego drewna\; 35 – osuwisko, z widocznymi śladami sedymentacji letniej żółto\-szaro\-brunatna, z fragmentami węgla drzewnego"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information