Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan wykopu\; warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” \; 15d – zbutwiała belka \(odcinki dobrze zachowane\) \; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” \; 348 – zwalisko ściany południowej „prezbiterium” \; 308 – kamienie fundamentu ławy kolegiaty"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 ABCD, plan archeologiczny wykopu (kościół A i kolegiata) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information