Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan i profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy – warstwy\: 306 – rozniesione elementy wału, jasnobrązowa ziemia z dużą ilością spalonego drewna, 307 – przepalona gliniasta, pomarańczowa ziemia, 308 – żółta glina, 318 – wypełnisko wkopu grobu 2\/88, 319 – cięcie wkopu grobu 2\/88, 320 –zarys trumny grobu 2\/88, 321 – wypełnisko trumny grobu 2\/88\; W legendzie\: ceramika, gwóźdź żelazny, fragment szydła kościanego, polepa, kość zwierzęca, kości ludzkie \(kończyn szkieletu\)"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny i profil wykopu, grób 2-88 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information