Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu wewnątrz kolegiaty, groby 4\-91, 6\-91\; warstwy\: 91 – cięcie jamy, 92 – wypełnisko jamy 91, 95 – cięcie jamy, 96 – wypełnisko jamy 95, 115 – cięcie wkopu pod „emporę”, 185 – ciemno\-szare piaski pylaste, 391 – zarysy trumny grobu 4\/91, 395 – wypełnisko trumny grobu 4\/91, 396 – cięcie wkopu grobu 4\/91, 402 – wypełnisko trumny grobu 6\/91, 403 – zarysy trumny grobu 6\/91, 404 – dno trumny grobu 6\/91, 405 – cięcie wkopu grobu 6\/91"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 6-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information