Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu na zewnątrz kolegiaty, grób 4\/92\; warstwy\: 369 – brązowa ziemia z licznymi okruchami polepy i węgli drzewnych, 421 – zarysy wkopu grobu 4\/92, 422 – wypełnisko wkopu grobu 4\/92, 423 – zarysy trumny grobu 4\/92, 424 – wypełnisko trumny grobu 4\/92"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 D, plan archeologiczny wykopu, grób 4-92 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

This page uses 'cookies'. More information