Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Data = 1990.01.01 - 1990.12.31]

Number of results: 73

Items per page:

KZG, V 14 C, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 CD, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko: inwentarz prób kości zwierzęcych (1983-1992 r.) pradzieje-o. nowożytny

Image

KZG, V 9 C, plan warstw 35, 39, 40-43 i 28 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan warstwy 33 i 34 (kw. A-1 cz. W) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan konstrukcji średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, strop warstwy 46, zarys słupków warstwy 39 i 40 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan konstrukcji, warstwa 38 (fragment) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, szkic konstrukcji drewnianych, warstwa 38 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 C, plan konstrukcji wału (poziom IV) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 D, plan rozmieszczenia kamieni w spągu warstwy 12 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 9 D, plan spągu warstwy 18 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic profilu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic planu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic planu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

This page uses 'cookies'. More information