Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Author (of drawing, photo, record) = "Gajewski, Leszek"]

Number of results: 62

Items per page:

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, groby 1-88, 2-88, 3-88, 4-88 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 A C, profil archeologiczny N wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 301 D, 302 C D, plan (szkic) archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 401 ABCD, plan archeologiczny wykopu (kościół A i kolegiata) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 501 B, plan archeologiczny kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy) średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego NE narożnika prezbiterium kościoła „A” średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 502 A, plan archeologiczny wykopu, ława fundamentowa kolegiaty, wschodnia część absydy średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, VI 302 A C, profil archeologiczny wykopu, grób 3-91 średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic profilu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic planu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic planu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic profilu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, szkic profilu archeologicznego wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny wykopu i jamy posłupowej średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny wykopu i jamy posłupowej średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Obiekt archeologiczny

This page uses 'cookies'. More information