Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Author (of drawing, photo, record) = "Gajewski, Leszek"]

Number of results: 62

Items per page:

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, groby 1-88, 2-88, 3-88, 4-88 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, profil archeologiczny S wykopu (kopia) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 502 A, plan archeologiczny wykopu, ława fundamentowa kolegiaty, wschodnia część absydy średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 B, plan archeologiczny kamieni ławy fundamentowej tzw. „kolegiaty św. Pawła” (fragment E części absydy) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego NE narożnika prezbiterium kościoła „A” średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 ABCD, plan archeologiczny wykopu (kościół A i kolegiata) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 ABCD, plan archeologiczny wykopu (kościół A i kolegiata) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, 402 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny wykopu wschodni średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 302 A C, profil archeologiczny wykopu, grób 3-91 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu, grób 1-88 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny (szkic) wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information