Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Subject and Keywords = "profil archeologiczny"]

Number of results: 229

items per page

KZG, V 4 A, profil archeologiczny W średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny N średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny S średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, V 4 A, profil archeologiczny E średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E w „prezbiterium” kościoła „A” (dolna część wkopu ekipy K. Dąbrowskiego profil E, z oznaczeniem miejsca znalezienia plakietki z brązu) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny wykopu wschodni średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, 501 B, 502 A, profil archeologiczny wykopu po linii wschód-zachód średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 CD, profil archeologiczny wschodni wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 97 AB, 98 AB, 99 A, profil archeologiczny NE wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 97 AB, 98 AB, 99 A, profil archeologiczny SE wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 99 A, profil archeologiczny NW wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 496 B, 596 D, 597 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, IV 299 A C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, IV 99 A C, 198 B D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 600 B D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 600 B, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, I 600 B D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 601 BD, profil archeologiczny południowy wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 BD, profil południowy wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 B, profil archeologiczny wschodni wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 501 B, profil archeologiczny zachodni wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny S (?) wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information