Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Date issued/created A date associated with an event in the life cycle of the resource
  • Data
  • Access

Search for: [Subject and Keywords = "kolegiata"]

Number of results: 135

items per page

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny S (?) wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 CD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 CD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, 501 B, plan archeologiczny sondażu w absydzie kościoła Św. Pawła średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 A, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E w „prezbiterium” kościoła „A” (dolna część wkopu ekipy K. Dąbrowskiego profil E, z oznaczeniem miejsca znalezienia plakietki z brązu) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 D, 402 C, 501 B, 502 A, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 401 BD, 501 B, 502 A, profil archeologiczny wykopu po linii wschód-zachód średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 402 C, plan archeologiczny wykopu, (szkic) rowu fundamentowego NE narożnika prezbiterium kościoła „A” średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 C D, 302 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information