Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Wachowski K. 2011 Blisko i daleko od morza. Kultura materialna miast hanzeatyckich, \[w\:\] Polska w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych, M. Adamczewski red., Warszawa, s. 125–159"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information