Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Szczerba, A. 2014. Mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. In B. Konopska and J. Ostrowski \(eds\), Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z dziejów kartografii, Vol. XVII, Warszawa, 237–250"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information