Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Stobiecki R. 2008, Historycy wobec polityki historycznej, \[w\:\] Nowinowski S. N., Pomorski J.,Stobiecki R. \(red.\), Pamięć i polityka historyczna Instytut Pamięć Narodowej, Łódź, s. 175–192"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information