Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Stanisławiak Ewa 2005, Pamięć autobiograficzna\: najbardziej osobista forma ludzkiej pamięci, \[w\:\] Pamięć, zjawiska zwykłe i niezwykłe, red. E. Czerniawska, Wydawnictwa Szkolne i Pedago\-giczne, Warszawa, s. 50–74"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information