Search for: [References = "Popielska\-Grzybowska J., Harper Jo B. 2015 Językowo\-kulturowy obraz DOMU \(HOME\) wewspółczesnym angielskim brytyjskim \[w\] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów,t.1\: Dom, red. J. Bartmiński, J. Bielińska\-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 343–372"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information