Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Paleczny Tadeusz 2002, Osobowościowe typy reakcji na zderzenie kultur w procesie emigracji, \[w\:\] Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w różnorodności, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 6, red. H. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 101–116"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information