Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Michałowski R. 2010. Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne, \[w\:\] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki red., Warszawa, s. 454–467"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information