Search for: [References = "Lutz Catherine, 2012, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa, \[w\:\] Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Starczuk, WUW, Warszawa, s. 27\-58"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information