Filters

Search for: [References = "Leavitt John 2012, Znaczenie i czucie w antropologii emocji, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, \[w\:\] Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 59–99"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information