Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Kowalski Andrzej P. 2000, Archeologia kulturoznawcza. Projekt dyskursu „negatywistycznego”, \[w\:\] A. Buko, P. Urbańczyk \(red.\), Archeologia w teorii i praktyce, Komitet Nauk Pra\- i Protohistorycznych Wydziału i Nauk Społecznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 115–126."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information