Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Kowalski Andrzej P. 1994, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej formy myślenia, \[w\:\] A. Pałubicka \(red.\), Szkice z filozofii kultury, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, s. 11–24."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information